Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica podnikateľ

Podnikateľ Banská Bystrica

Priemyselný park Banská Bystrica - Šalková 

Priemyselný park

 

Investičné príležitosti v meste Banská Bystrica

Mesto leží na oboch brehoch rieky Hron, na rozhraní troch pohorí:
Veľkej Fatry, Nízkych Tatier a Slovenského Rudohoria
V súčasnosti je Banská Bystrica komplexným polyfunkčným mestom
 

Priemysel - rozvinutý drevospracujúci, strojársky, elektrotechnický,
textilný, farmaceutický, potravinársky, polygrafický a priemysel
stavebných hmôt
 

Veda - sídli tu viacero výskumných ústavov a ďalších inštitúcií:
- Úrad priemyselného vlastníctva SR
- Výskumný ústav spojov
- Výskumný ústav trávnatých porastov a horského poľnohospodárstva
- Centrum vied Slovenskej akadémie vied
 

Bankovníctvo, finančníctvo – v meste sídli množstvo bánk a finančných ústavov
 

Cestovný ruch – bohatá viac ako 755 - ročná história baníckeho mesta:
- množstvo prírodných a kultúrnych pamiatok
- historické jadro mesta je od r. 1955 mestskou pamiatkovou rezerváciou
- 263 historických objektov – Pamätník Slovenské národného povstania, areál Mestského hradu, Hodinová
veža, Biskupský palác, Thurzov a Benického dom atď.
- v okolí vybudované množstvo stredísk cestovného ruchu pre aj letnú aj zimnú rekreáciu (napr. turistika, golf,
lyžovanie)
- atraktivitu prostredia zvyšujú i neďaleké kúpeľné centrá Sliač, Kováčová, Brusno
- tradícia výstavníctva

Zdravotníctvo – Nemocnica F.D.Roosevelta a viaceré špecializované zdravotnícke zariadenia
 

Kultúra – Divadlo J.G.Tajovského - opera, Bábkové divadlo, Dom kultúry, Štátna vedecká knižnica, Štátny oblastný archív, viacero múzeí, rozhlasové a televízne štúdio
 

Šport – športový areál Štiavničky, zimný štadión, bohaté možnosti turistiky a športu v lete aj v zime
 

Vzdelávanie - mnoho základných a stedných škôl, Univerzita Mateja Bela, Akadémia umení, Fakutla zdravotníctva SZU, Bankový inštitút vysoká škola Praha


 


161819

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka